מערך מלגות מכללת השרון

למכללת השרון מערך רחב של מלגות לסטודנטים

זכאות למלגה:

  • עמידה בקריטריונים הקיימים לכל מלגה.

  • אישור ועדת מלגות.

  • הענקת המלגה מותנית בהשתתפות מלאה בתכנית (לפחות 85וכחות בשיעורים, עמידה בבחינות ו/או הגשת פרויקט גמר)זכאות קבלת המלגה תישלל מסטודנט שלא יעמוד בתנאי התכנית.

מי יכול להגיש בקשה לקבלת מלגה:

טפסי בקשה למלגה יכולים להגיש מועמדים אשר ביצעו הליך רישום בפועל כולל תשלום דמי רישום.
בקשה שלא תעמוד בקריטריון זה לא תעלה לדיון בוועדה.

נוהל הגשת בקשה למלגה:

שלב 1: על המועמד למלא טופס בקשה למלגה. את הטפסים ניתן לקבל במרכז יעוץ ורישום של המכללה.
שלב 2: על המועמד לצרף מסמכים נלווים לבקשתו במידה ונדרש כך בטופס הבקשה. בקשה ללא מסמכים מקוריים לא תועבר לטיפול ועדת מלגות.
שלב 3: יש להגיש טופס בקשה מלא, חתום ובצירוף המסמכים הנלווים למרכז ייעוץ ורישום של המכללה ברח' זאב גלר 4 כפ"ס. את טופס הבקשה ניתן לשלוח גם בפקס מס' 0722-1500-99  או בסריקה ושליחה באמצעות דוא"ל office@hasharon-college.co.il

לידיעתכם:

יובהר כי ועדת המלגות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות חלוקת והקצאת המלגות, וזאת על פי צרכים ותקציבים  משתנים ובהתאם לתקנון המלגות של המכללה.
למידע נוסף על מערך המלגות הנכם מוזמנים ליצור קשר עם מרכז ייעוץ ורישום בטל': 0722-202020 שלוחה 1

צור קשר

0
מחזורים
0 K+
בוגרים
0
קורסים וסדנאות
0
מרצים ומדריכים